REGSOL (Centraal Register Solvabiliteit)

Wettelijk kader : Ingevolge de Wet van 01/12/2016 werd de bestaande Belgische faillissementswetgeving gewijzigd. Op 01/04/2017 werd het Centraal Register Solvabiliteit (REGSOL) in het leven geroepen met als doel de faillissementsdossiers maximaal elektronisch af te...

De slag om de herinneringskosten

Bij de Raad voor het Verbruik gingen vertegenwoordigers van consumentenorganisaties en van producenten, distributeurs en de middenstand opnieuw uiteen zonder akkoord over twee belangrijke punten: de begrenzing van de nalatigheidsinteresten enerzijds en de invordering...