Sinds kort kan de invordering van onbetwiste geldschulden zonder gerechtelijke tussenkomst. In dat geval staan de gerechtsdeurwaarders in voor die invordering, op vraag van de advocaat van de schuldeiser. De schuldenaar ontvangt dan een ‘aanmaning tot betaling’ van de gerechtsdeurwaarder. Die aanmaning krijgt nu ‘verjaringsstuitende werking’, net zoals een dagvaarding, een bevel tot betaling of een beslag.

Dit betekent meer concreet dat de verjaringsteller terug op nul wordt gezet. Er begint dus een nieuwe verjaringstermijn te lopen met dezelfde termijn als de oorspronkelijke verjaringstermijn.

Share This