Juridisch abonnement

“Speciaal voor ondernemers en KMO’s kunnen wij drie standaardformules voor juridische bijstand voorstellen. De mogelijkheid bestaat uiteraard ook om een abonnement ‘op maat’ uit te werken.

Hieronder de drie standaardformules: ”

Wat

“Een vermeden proces is beter dan een gewonnen proces”

In onze praktijk zien wij maar al te vaak dat een betere juridische opvolging een procedure eenvoudig had kunnen vermijden. Om financiële of andere redenen zijn bedrijven echter zuinig met een beroep te doen op een advocatenkantoor. Jammer. Een korte lijn tussen cliënt en advocaat zorgt namelijk voor een betere juridische begeleiding van de onderneming en zo tot minder geschillen, of minstens een betere juridische positie.

Uw onderneming moet anticipatief met de advocaat kunnen omgaan. Op voorhand bespreken advies vragen met betrekking tot een contract, onmiddellijk vragen welke juridische positie moet worden ingenomen, hoe er moet gereageerd worden op bv een onjuiste factuur, enz. Kortom, het kalf niet laten verdrinken voor u naar de advocaat stapt.

U doet dit niet of te weinig.

Waarom? Omdat u vreest dat bij elk contact de ereloonmeter de hoogte inschiet.

Daarom bieden wij de formule “juridisch abonnement” aan. Tegen een vast tarief worden wij uw “in house lawyer”

Tarieven

Vaste maandelijkse of jaarlijkse vergoeding

Aan de hand van de “abonnement-formule” stellen wij met u een juridisch begeleidingspakket op maat van uw bedrijf samen.  De “in house-formule” omvat tegen een vaste maandelijkse of jaarlijkse vergoeding (vanaf € 95/maand) :

  • Legal audit van het bedrijf : de structuur van het bedrijf, handelscontracten, arbeidscontracten, enz. worden vanuit juridisch oogpunt onderzocht ; valkuilen worden opgemerkt en verbeteringen voorgesteld.
  • Permanente beschikbaarheid voor adviesverlening : U ontvangt binnen de 48u een antwoord op uw kleine en grotere juridische vragen.
  • Opstellen van contracten en juridische documenten (ingebrekestellingen, antwoorden op ingebrekestellingen, opzegbrieven, …)
  • Debiteurenbeheer : u wenst kort op de bal te spelen? Zodra de betalingstermijn is verstreken, maakt u uw facturen aan ons over. Wij zorgen voor de invordering.
  • Procesvoering

Uiteraard is het mogelijk om in het kader van de “abonnement-formule” ook duidelijk financiële afspraken te maken omtrent het voeren van gerechtelijke procedures.

Met een vaste prijs weet u vooraf altijd precies waaraan u toe bent.