Werkwijze

Hieronder geven we u een overzicht op onze incassowerkwijze.

1. U contacteert ons telefonisch of per mail.

U maakt ons volgende gegevens over : coördinaten van uw firma, uw openstaande facturen met algemene voorwaarden

2. Wij onderscheiden twee fases in het invorderingstraject

a. Minnelijke fase

  • Binnen de 24u wordt een eerste aanmaning gestuurd naar uw debiteur
  • Bij volgehouden wanbetaling volgt nog een aanmaning op de tiende dag (B2B) en desnoods de dertigste dag na ontvangst van het dossier (B2C)
  • Bij betaling wordt de hoofdsom u onmiddellijk doorgestort

b. Gerechtelijke fase

  • Wanneer tijdens de minnelijke fase geen betaling is gebeurd, wordt een solvabiliteitsonderzoek gedaan naar de debiteur
  • In onderling overleg met de klant wordt beslist om al dan niet over te gaan tot dagvaarding of het opstarten van een IOS-procedure

3. U ontvangt een paswoord met toegang tot ons klantenportaal waar u de stand van uw dossier zelf kunt opvolgen.