Minnelijke fase en gerechtelijke procedure.

We onderscheiden deze twee fases bij het invorderen van uw openstaande facturen

Minnelijke fase

Dag 1: ontvangst dossier
Dag 2: aanmaning advocaat
Dag 10: strenge aanmaning advocaat
Dag 20: aanmaning gerechtsdeurwaarder
Dag 30: strengere aanmaning gerechtsdeurwaarder

Dit parcours kan verlengd of verkort worden.

Advies facturen particulieren: bovengemeld of nog 1 of 2 brieven meer
Advies facturen ondernemingen : korter:

  • 1 advocaat
  • 1 gerechtsdeurwaarder

Waarom?

  • Sterke aanwijzing slechte solvabiliteit
  • Wie eerst zaait, eerst maait (in incassotermen: wie luidst roept, snelst ontvangt)

Gerechtelijke procedure

Dag 1 na minnelijke fase:

  • opstarten IOS-procedure indien debiteur niet betwist
  • Dagvaarding voor de rechtbank indien debiteur betwist

Dag 30 à 60:

  • PV van niet-betwisting en uitvoering
  • Vonnis en uitvoering

Bedragen: van 50 € tot…

Op aanvraag doen wij eerst een solvabiliteitsonderzoek voor ondernemingen.

Contact

Maria Van Bourgondiëlaan 33
8000 Brugge
tel: +32 (0) 50 64 19 00
fax: +32 (0) 50 64 19 01
info [at] lawcom.be
ON 0631.717.646

© Copyright Lawcom | Advocaten en Incasso | Privacy policy