Incassotarieven

Slechts 1 incassotarief!

In onze incassotarieven maken wij inzake kosten-en erelonen geen onderscheid meer tussen de minnelijke fase of de gerechtelijke fase. Daarom hanteren we slechts één tarief waarvoor we de hele incassoprocedure voeren: van aanmaning tot gedwongen betaling. Dus één kostentarief + no cure no pay!

1/  Standaard incassotarief

Er wordt bij aanvang een dossierkost van 65€ aangerekend (excl.BTW).

Het ereloon wordt betaald door uw debiteur als volgt :

  • in geval van recuperatie : De ontvangen bedragen boven de hoofdsom (intresten, schadebeding)  worden als ereloon weerhouden.  Op dit ereloon is enkel nog 21% BTW door u verschuldigd.
  • in geval recuperatie niet mogelijk blijkt wegens insolvabiliteit of faillissement van uw debiteur  wordt geen ereloon aangerekend.

Uw risico is dus nooit hoger dan € 65!

2/  Offerte op maat

Indien er grote sommen moeten worden ingevorderd of er grote volumes aan in te vorderen facturen zijn (meer dan 100 facturen per jaar), kunt u contact opnemen met het kantoor. Wij komen dan langs om een offerte met een incassotarief op maat te bespreken.

Met andere woorden u komt dus nooit voor onaangename (financiële) verrassingen te staan. Wij kunnen u scherpe en concurrerende incassotarieven aanbieden omdat onze dienstverlening zo geautomatiseerd en efficiënt ingericht is. Deze incassotarieven gecombineerd met onze transparantie maakt ons uw ideale invorderingspartner.

Contact

Maria Van Bourgondiëlaan 33
8000 Brugge
tel: +32 (0) 50 64 19 00
fax: +32 (0) 50 64 19 01
info [at] lawcom.be
ON 0631.717.646

© Copyright Lawcom | Advocaten en Incasso | Privacy policy